top of page

המאפיינים הייחודיים של "תנועה בטוחה"

מיומנויות אפקטיביות לבטיחות

מיומנויות אפקטיביות לבטיחות

תודעה 

מודעות וזיהוי של סכנות, זיהוי רצונות וצרכים אישיים והגנה עליהם, מתי התנהגות הופכת לאיום?  

קול 

השמעת קול, תקשורת בינאישית ליחסים בטוחים, שימור גבולות אישיים, הגנה עצמית מילולית.

גוף 

הרגעה גופנית וויסות רגשי, התמודדות עם מתח ולחץ, הגנה עצמית גופנית. 

שגרה 

יצירת רשתות תמיכה, בניית מערכות לטיפול עצמי.

צוות מומחים רב מקצועי

צוות מומחים רב מקצועי

התכניות שלנו נוצרו בידי צוות מומחים רב מקצועי ומשלבות מתודות של פסיכולוגיה חיובית, גישת הכוחות ובניית חוסן; הגנה עצמית ואמנויות לחימה; פסיכותרפיה גופנית, מיינדפולנס ומדיטציה; למידת מבוגרים ותקשורת מקרבת; התערבויות מבוססות מגדר ורגישות תרבותית, ליחידים ולקבוצות. 

פגיעות ואיום הן תופעות מורכבות, ויצירת שגרה של בטיחות אינה דבר של מה בכך - עליה להיות רב ממדית והוליסטית.

סביבה בטוחה:
רגשית וגופנית 

סביבה בטוחה- רגשית וגופנית

אנחנו מחויבים ליצור בכל הפעילויות שלנו סביבה בטוחה רגשית ופיזית. 

 

מה זה אומר?

 

בסביבה בטוחה יש למשתתפים ולמשתתפות אפשרות לתרגל שליטה, כשירות ובחירה, לחוש פחות רגשות בושה ואשמה ויותר יכולת ובטחון, ליצור קשרי תמיכה ואמון עם עצמם ועם אחרים, ולקבל לחייהם יותר רגעי שקט נפשי, הנאה והומור.

היתרונות שבהתאמה אישית

היתרונות שבהתאמה אישית

העבודה שלנו מבוססת הקשר: למול אותו מצב, נשים וגברים ירגישו מידות שונות של בטיחות. באותה פעולה, בוס ועובד ירגישו מידה שונה של פגיעות. באותו מקום תייר ומקומי ירגישו מידה שונה של בטיחות.

עם כל אדם, קבוצה ומערכת, אנו עורכים חקירה מקומית ומתאימים את עצמנו לממצאים: לאופנים בהם ההתנהלות של כל הצדדים במצבי איום מושפעת מנורמות תרבותיות ומגדריות, מדפוסים מערכתיים וחברתיים, ומהעדפות אישיות.

התייחסות למגוון מצבים גדול 

התייחסות למגוון מצבים גדול

איום ביחסים בינאישיים 

הטרדות, השתקות, הקטנות, מגע לא רצוי, חציית גבולות אישיים, מניפולציות.

אלימות מצד מכרים וזרים 

אלימות מילולית, רגשית, פיזית או מינית.

מצבים מאיימים בעולם הפנימי 

מצבי לחץ, טראומה ודחק, רגשות תוקפניים, איומים פנימיים.

תרגול שמבטיח תוצאות

תרגול שמבטיח תוצאות

אנחנו יודעים שהדרך הטובה ביותר לרכישת הרגלים חדשים היא בתרגול מעשי שלהם.

אנחנו לומדים מיומנויות חדשות ומתרגלים אותם בזמן אמת בסימולציות שנעשות בקורס, תוך הפעלה של הגוף, הרגש, הקול והקוגניציה.  

התרגול ממוקד בגוף ובמערכת העצבים כדי לקפוא פחות ולפעול מהר יותר.

ההנאה שבגילוי כוחות אישיים

ההנאה שבגילוי כוחות אישיים

אנו נעזור לכל משתתפ/ת למצוא מקורות כוח ונקודות חוזקה אישיים בגוף ובנפש, ועל בסיסם להתאים את מיומנויות הבטיחות הכלליות לחיים.

בטיחות היא לא מידה אחת מתאימה לכולם ולכולן. אין נכון מוחלט, כן לעשות או לא לעשות. יש הרבה דרכים לשמור על עצמנו. אנחנו נמליץ לכל אישה, גבר או מערכת לאמץ אסטרטגיות בטיחות שתואמות לכוחות וליכולות שלהם, ולחזק את מה שכבר חזק. 

תקווה ענווה

תקווה ענווה

אנחנו משלימים עם העובדה שאי אפשר להיות חסינים וחסינות להכול. וגם אין פתרון קסם לכל רגעי הפגיעות והלחץ. 

אבל זה לא אומר שלא קיימת אפשרות להשיג יותר חוסן משיש עכשיו.

העולם מכיל גם תחושות, אינטראקציות וזמנים בטוחים. תרגול "תנועה בטוחה" עוזר להם להיות נוכחים יותר בחיים שלנו.

bottom of page