top of page

אמירות ושאלות נפוצות  

האם ניתן להגיב לאיומים מבלי לקפוא?

 

בזמן אמת הגוף מגיב  לאיום באמצעות אחת משלוש תגובות: קפאון, לחימה או בריחה. באמצעות אימון ייחודי למערכת העצבים ניתן להרחיב את טווח התגובות, לקפוא פחות ולפעול יותר. קפאון הוא חלק מהסיפור אבל לא כולו.

האם ניתן  להגיב לאיומים מבלי לקפוא?

האם התנגדות מחמירה את המצב?

האם התנגדות מחמירה את המצב?

 

יש מספר דרכים להגיב לאיומים, אגרסיות ואלימות. חלקן יכולות להסלים את המצב. אחרות יכולות להרגיע ולעצור אותו. אנחנו מלמדים מיומנויות שהוכחו סטטיסטית כיעילות (ביותר מ-80% מהמקרים) בעצירת מצב מבלי להסלים אותו.

הגנה עצמית משחררת אינה פתרון לאלימות מגדרית

 

הגנה עצמית משחררת אינה פתרון לאלימות מגדרית: 

 

זה נכון. פתרון למצב כולל שינויים במערכות חוק, משטר, שיפוט, חינוך ותקשורת. לרוב לוקח לשינויים האלו דורות להתרחש. האם אנחנו אמורות לשבת בבית בפחד עד שזה יקרה? בעינינו היכולת להגיב ולעצור אלימות ואיום נותנת לנו חופש לחיות בהווה.

אז אישה שלא הגנה על עצמה אשמה במה שקרה?

האחראי היחיד לתקיפה, ועליו האשמה המלאה, הוא זה שבחר לפגוע. אין לאף אישה אחריות על המצב, ולא משנה איך הגיבה. אנחנו רוצים לתת לנשים עוד אפשרויות תגובה, אבל הן לא חייבות להשמש בהן. ולא משנה אם אישה קפאה, צעקה, נלחמה, ברחה או שתקה: האחריות והאשמה לעולם לא יהיו עליה.

אז אשה שלא מגנה על עצמה

אשמה במה שקרה לה?

אם אלמד הגנה עצמית אפחד יותר, לא? 

 

פחד ממצב מסוים מתפוגג לרוב כשיש לנו ידע וכישורים להתמודד איתו. לפני לימודי הגנה עצמית אנו מפחדות יותר מאשר לאחר התרגול כי בסוף הסדנא אנחנו מרגישות כשירות להתמודד עם עם מצבי איום וסכנה. זו הסיבה לכך שבוגרות הסדנאות שלנו דיווחו על פחות פחדים ויותר תחושות שחרור

אם אלמד הגנה עצמית אפחד יותר, לא?

האם נשים חזקות מספיק כדי להגן על עצמן למול גבר?

כשמדובר באלימות כלפי נשים מצד גברים, עם כוונה מינית, נשים חזקות מספיק כדי להגן על עצמן. מדוע?

יש 3 סיבות: אם מישהו אוחז בי הוא גם אחוז; כוח של נשים שונה מכוח של גברים; אלימות היא סרט ולא סטילס. קראו עוד בטקסט הקצר הזה

 

האם נשים חזקות מספיק כדי להגן על עצמן למול גבר?

נשים מוטרדות לרוב ממכרים והגנה עצמית פיזית לא רלוונטית:

אמת לאמיתה. וזו בדיוק הסיבה לכך שהגנה עצמית משחררת מתייחסת לדינאמיקות של אלימות כפי שנחקרו במציאות, שלב אחרי שלב, ונותנים כלים לעצירת המצב עוד בשלבים מוקדמים, לפני תקיפה פיזית. קראו עוד כאן

נשים מוטרדות לרוב ממכרים, והגנה עצמית פיזית לא רלוונטית

למה ללמד נשים הגנה עצמית? למדו גברים לא לתקוף

זה נכון לגמרי. האחריות על פגיעה היא של הפוגע ויש צורך לחנך שלא לפגוע ולעגן זאת במערכות שיטור וענישה תואמות. ואנחנו אכן עובדים עם גברים. ועדיין, עד שגברים ישתנו, יעבור זמן. עד אז אנחנו רוצים לתת לנשים כלים ויכולת להסתובב בעולם בחופשיות ולהגשים רצונות וחלומות.

למה ללמד נשים הגנה עצמית? למדו גברים לא לתקוף

הגנה עצמית היא תגובה אלימה לאלימות:

אנחנו מבדילים בין תקיפה אלימה להגנה התקפית.

הגנה התקפית היא תגובה לאלימות במטרה לנטרל איום. לעיתים התגובה הזו חייבת לכלול מרכיב התקפי, כי ההתקפה עצמה פיזית. אבל זו לא אלימות. אלימות היא ליזום אלימות כלפי אדם שלא נהג כלפינו באלימות קודם לכן. 

הגנה

עצמית

היא תגובה

אלימה

לאלימות

bottom of page