top of page

חקירה מקומית

שירותי מחקר והערכה בתחומי בטיחות ופגיעות 

CAPE participatory research tool: mapping safety and violence in the community

כדי ליצור מרחב בטוח צריך להבין קודם מה האיום  

 

​אלימות, הטרדות ופגיעות קיימים בכל מקום. אבל, הם גם מושפעים מתרבות וקונטקסט של חברה, קבוצה, קהילה או מערכת. לכן, הם משתנים ממיקום למיקום.

כדי להתמודד עם איום - צריך להבין את ה"מיקומיות" שלו. 

למי שרוצה לערוך חקירה, הערכה ומיפוי של דפוסי אלימות ובטיחות במיקום מסוים - אנו מציעים את שירותי המחקר שלנו.

איזה מין מחקר זה?

 

​נושאי המחקר

מתי ואיפה אנשים במיקום מסוים מרגישים בטוחים פחות ויותר; מהם סוגי האיומים במיקום מסוים ומהן הדינאמיקות של כל אינטראקציה מאיימת; מהן ההשפעות של תפקידים, נורמות ותפיסות מקומיות על תחושות ועל תפיסות של איום ובטיחות באותו המיקום.

כלי המחקר

כלי המחקר כוללים תצפיות, ראיונות, סקרים, ושיטות מחקר השתתפותי.  

תוצרי המחקר

לאחר ניתוח הממצאים, מוגש ללקוחות דו"ח הערכה רשמי ובו הערכה של סוגי האינטראקציות, המצבים והתפקידים שמקושרים לפגיעות ולבטיחות במקום מסוים. נספק הערכה של הקשר בין ממצאים אלו למוסכמות, לערכים ולתרבות במיקום הנחקר.

ניתן לקבל גם המלצות להגברת הבטיחות במיקום.  

הקילומטרז' של המערך המחקרי 

אנחנו משתמשים במערך המחקרי של הקואופרטיב מזה מספר שנים, על מנת להתאים את הסדנאות שלנו לקבוצות, ארגונים, מוסדות וקהילות שונים.  

מערך המחקר פותח בידי חוקרות מנוסות ובא לידי שימוש בישראל, נפאל, הרפובליקה הדומיניקנית, אוקראינה, יוון, גרמניה ועוד.

הוא נלמד במעבדות ובקורסים שונים, והוצג במספר כנסים בינלאומיים, כולל SQIP למחקר איכותני בפסיכולוגיה, colleex למחקרים חדשניים ו- SVRI לחקירה של אלימות מגדרית.

כלי מחקר והערכה למיפוי דפוסי אלימות, איום, בטיחות ויכולת בארגון או קהילה מסוימים
bottom of page