top of page

האם סדנאות הנערות שלנו מתאימות לך?

האם בסביבתך יש נערה שיש חשש שחוותה או תחווה את אחד מהמצבים הבאים?

(1) אדם זר יטריד אותה מילולית או פיזית במרחב הציבורי (רחוב, תחבורה ציבורית, חנות)

(2) היא תסכים לעשות דברים שאינה רוצה עקב לחץ חברתי או כדי להיות מקובלת יותר  

(3) תאמר "לא" ולא יקשיבו לה 

(4) תנוצל מינית במדיה החברתית או באפליקציות 

(5) תסבול מאלימות רגשית מצד חברות או בן זוג

(6) תעבור פגיעה כלשהי ולא תספר על כך

(7) אדם מוכר בעל סמכות (רופא/ מורה/ מדריך) יטריד אותה מינית  

(8) תעבור פגיעה מינית במסגרת המשפחה   

(9) למול איום בזמן אמת תקפא ולא תזכור לברוח או לצעוק    

40013323-e76f-4187-b18e-723c3bfbfda8.jpg

מאחד (בכלל לא) עד חמש (בהחלט) עד כמה:

את מוטרדת מהאפשרות שכרגע אין לנערה כלים לזיהוי ולשינוי של מצבים אלו?   

את מאמינה שהנערה תוכל בעתיד להגיב במצבים כאלו ולהשפיע עליהם? 

את מוכנה להשקיע זמן ומשאבים כדי שהנערה תלמד תגובות חדשות לעצירת מצבים אלו?  

את מאמינה שיש לנערה זכות ורשות לפעול כדי לעצור מצבים כאלו?

חשוב לך שבעתיד לנערה תהיה אפשרות להרגיש אחרת במצבים האלו? 

 

 

אם מצאת את עצמך מדרגת את התשובות בשתיים ומעלה:

 הסדנאות שלנו לנערות הן מה שאת מחפשת!

bottom of page