top of page

האם סדנת "משפחה בטוחה" מתאימה למשפחה שלך?

האם את דואגת שהילדים והילדות סביבך יימצאו באחד מהמצבים הבאים?

(1) אדם מהקהילה יציע להם שוחד מפתה על מנת שיבואו איתו למקום כלשהו

 

(2) אדם מוכר או זר יאיים עליהם על מנת לכפות עליהם את רצונו

(3) אדם זר או מוכר ינסה לקחת אותם מהמרחב הציבורי, כאשר הם לבד, וללא רשותך

 

(4) הם יחוו פגיעה ולא יספרו לך 

(5) מישהו יפגע בהם ויאיים עליהם כדי שישמרו את הפגיעה בסוד

(6) מישהו מוכר יפגע בהם בשכונה

(7) מורה ייגע בהם בצורה לא נאותה

(8) אדם מוכר מהמשפחה ייגע בהם במקום לא רצוי

mom-and-daughter-3923086_640.jpg

מאחד (בכלל לא) עד חמש (בהחלט) עד כמה:

את מוטרדת מהאפשרות שכרגע אין לילדים/ות כלים לזיהוי ולשינוי של מצבים אלו?   

את מאמינה שהילדים/ות יוכלו בעתיד להגיב במצבים כאלו ולהשפיע עליהם? 

את מוכנה להשקיע זמן ומשאבים כדי שהילדים/ות ילמדו תגובות חדשות לעצירת מצבים אלו?  

את מאמינה שיש לילדים/ות זכות ורשות לפעול כדי לעצור מצבים כאלו?

את רוצה שהמשפחה כולה תוכל לתמוך בילדים/ות ברכישת כלים לבטיחות אישית?

 

אם מצאת את עצמך מדרגת את התשובות בשתיים ומעלה:

 הסדנאות שלנו למשפחות הן מה שאת מחפשת!

bottom of page