top of page

הגנה עצמית משחררת 

קרה לך שצעקו לך אמירות סקסיסטיות ברחוב? שדייט, רופא או קולגה השאירו את היד שלהם עלייך ליותר מדי זמן? היית במצב לא נעים או פוגע ולא הקשיבו לך כשאמרת שאת לא מסכימה? 

כל המצבים האלו הם דוגמאות לתופעה הכללית של אלימות מגדרית. יש לנו נטייה לראות אותם כ"תמונת סטילס", אבל בפועל הם סרטי וידאו. יש להם התחלה, אמצע וסוף. וברוב המקרים הן סיטואציות שמסלימות בהדרגה.

המטרה של התכניות שלנו היא לתרגל כישורים פשוטים ויעילים כדי לעצור את הסרט של מגוון סוגי אלימות כלפי נשים, נערות וילדים, כדי לשמור על בטיחות ומוגנות.

לכן אנו מתרגלות טכניקות של נוכחות, זיהוי סימני אזהרה, תקשורת "עוצרת" סרט, בריחה, בקשת עזרה, הגנה עצמית פיזית, שיתוף וקבלת תמיכה, הרגעה עצמית.

למה זה עובד? כי אצלנו התרגול נעשה במסגרת סימולציות של מצבים מהמציאות. תרגול בסימולציות מתרגם את ה"תיאוריה" של התמודדות עם הטרדות מגדריות לתגובה בזמן אמת. הגוף לומד לקפוא פחות ולפעול מהר יותר, גם במצבים מלחיצים ולא נעימים. 

כל זה מתרחש בתהליך הדרגתי, מותאם ובטוח, בצורה רגישה, מחזקת ותומכת, ותוך הענקת מקום לקצב ולצרכים של כל אחת. התכניות שלנו מותאמות לקבוצות גיל שונות, ומותאמות לסוגי ה"סרטים" השונים שמאיימים על כל קבוצה.

עם רקע במחקר, טיפול, חינוך ואמנויות הלחימה, וניסיון של למעלה מעשור, המומחיות שלנו ב"תנועה בטוחה: נפש שקטה בגוף מוגן" היא לעזור לכל אחת ללמוד כיצד "לעצור את הסרט" כמה שיותר מוקדם. 

לעצור את הסרט - כדי לאפשר תנועה בטוחה במסלולי החיים

bottom of page